Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vízum Nový Zéland

. 

Turistické vízum:
Požadavky: Od 1.1.2003 platí oboustranně bezvízový styk pro pobyt max. 90 dnů od prvního vstupu na Nový Zéland. Při příletu nutné vyplnit tzv. Arrival Card, kde je nutné uvést místo pobytu na Novém Zélandu a předpokládanou dobu pobytu na NZ.
Po příletu prokazuje cestující finanční prostředky na pobyt NZ - 1.000 NZD/měsíc

Studijní vízum
Požadavky: platný cestovní pas, vyplněný formulář na studentské vízum,  2 pasové fotografie čitelně podepsané na zadní straně, fotokopie rezervace zpáteční letenky , potvrzení ze školy o přijetí do kurzu a ubytování + potvrzení o úhradě školného a ubytování , výpisy z bankovního účtu za poslední 2-3 měsíce (v případě výpisu z účtu Vašich rodičů doložte prosím čestné prohlášení, že Vám povolují s penězi na kontě disponovat, čestné prohlášení musí být notářsky ověřené). Výpisy z účtu musí být originály nebo ověřené kopie, potvrzení o studiu, popř. potvrzení o zaměstnání, kde je potřeba zdůraznit, že si v době, kterou budete na Novém Zélandu, berete řádnou dovolenou nebo neplacené volno. Je zde také potřeba uvést, ke kterému dni jste se zaměstnavatelem uzavřeli pracovní smlouvu. V případě, že jste vlastníkem soukromé firmy, doložte prosím výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list, důkaz o skutečné existenci firmy (např. kopie daňového přiznání, faktury apod.) a dopis, ve kterém uvedete, kdo Vás v době nepřítomnosti bude ve vedení firmy zastupovat.
Doba vyžízení víza: 4 týdny
Poplatek ambasádě: 45 GBP

Pracovni vízum:
Informace: OD 1.3.2007 JE OPĚT OTEVŘEN PROGRAM WORKING HOLIDAY NA NOVÉM ZÉLANDĚ. PRO OBČANY ČR JE K DISPOZICI 1000 VOLNÝCH MÍST.
- program se týká pouze příležitostné práce
- týká se bezdětných občanů ČR od 18 do 30 let věku
- vybraní zájemci obdrží vízum na 1 rok
- práce nesmí být trvalá, doba zaměstnání pro jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců

Podmínky:
- cestovní pas (platný minimálně 2 roky a 3 měsíce)
- rezervace zpáteční letenky
- doklad o finančních prostředcích na pobyt (4 200 NZD/cca 67 tis. Kč + peníze na letenku)
- vyplněný formulář Žádost- working holiday visa

- 1 pasová fotografie


Platnost: vybraní zájemci obdrží vízum na 1 rok
Poplatek ambasádě: 50 GBP

NOVINKA:
Od 24. 07. 2006 je možné vyřízení Working Holiday víz online na: www.immigration.govt.nz.

Podmínky:
- je zapotřebí vyplnit online formulář
- dodat kopii datové stránky z pasu
- a kopii občanského průkazu
Doba vyřízení: cca 3 dny (a více - doba vyřízení závisí na ambasádě)
Platnost: 1 rok
Poplatek ambasádě: přes online systém 120 NZD + transakční poplatky (nutno vlastnit platební kartu VISA nebo Master Card)

Měna: NZD (1NZD = cca 16 Kč)
Adresa velvyslanectví:
New Zealand Imigration Service
NZ House
80 Haymarket
London
SW1Y 4TE United Kingdom
tel: 0044 (0)9069 100 100
fax: 0044 (207) 973 0370
uřední hodiny: Po–Pá, 10:00 – 15:45 hod.
www.immigration.govt.nz